Actueel

Programma APV organiseert in samenwerking met de opleidingsinstituten in februari en maart zes regiobijeenkomsten over beoogde vernieuwingen in de psychologische opleidingen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die een rol heeft in deze ...

Er komt een directe aansluiting tussen de universitaire master en de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Bekijk de denkrichting van de APV-projectgroep Aansluiting Master-Gz: …

In dit nieuwsbericht willen we terugblikken op het afgelopen jaar. Met het programma APV zijn we dit najaar in een nieuwe fase aangekomen. De focus is verschoven naar het toetsen op bestuurlijke steun voor alle programma....

Tijdens de stuurgroepvergadering van 31 oktober is een tussenstand gegeven van de steeds concreter wordende projecten. De discussiepunten zijn benoemd en zijn nog onderwerp van uitwerking in de projectgroepen. De voortgang is goed. Ook is er stilgestaan...

Tijdens de stuurgroepvergadering van 13 september is stilgestaan bij de voortgang van de raadpleging van de stakeholders van de opleiding. Het programma APV is bezig belanghebbenden geïnformeerd en betrokken te houden. Er wordt langzamerhand...

Op dinsdag 13 juni 2023 heeft de tweede bijeenkomst van de focusgroep Opleidelingen plaatsgevonden. Het thema voor de avond was het opleiden op de werkplek en de rol daarin van de werkbegeleider, praktijkopleider en supervisor. Tijdens deze bijeenkomst is er met elkaar nagedacht over belangrijke aspecten binnen dit thema met als doel de kaders voor professionalisering...

De stuurgroep heeft zich tijdens de vergadering van 27 juni 2023 laten informeren wat er aan overleggen hebben plaatsgevonden met verschillende gremia die van belang zijn voor de (rand)voorwaarden voor opleiden. Een overzicht van de overleggen en bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden is terug te vinden in het tijdpad...

Breedheid GZ-opleiding Dit is een concept tussenproduct waarin nog wijzigingen kunnen optreden. Dit concept tussenproduct geeft de hoofdlijnen weer, zodat de overige …

De vijf leerlijnen in de context van de GZ. Dit is een concept tussenproduct waarin nog wijzigingen kunnen optreden. Dit concept tussenproduct …

De drie projectgroepen AMG (Aansluiting Master-GZ), G&S (Governance en Samenwerkingsverbanden) en PPV (Professionalisering Psychologische Vervolgopleidingen) boeken in samenwerking met de achterban goede …

Karin Leferink is lid van de Raad van bestuur van IJsselheem en voor APV voorzitter van de projectgroep Governance & Samenwerkingsverbanden. Ze is sinds de start van Fase 2 aan boord en vertegenwoordigt de werkgeverskant namens ActiZ en VGN...

Interview met Valerie Hoogendoorn, voorzitter projectgroep Professionalisering Psychologische Vervolgopleidingen. Drs. Valerie Hoogendoorn is voorzitter van de projectgroep Professionalisering Psychologische Vervolgopleidingen in Fase 2...

Interview met Agneta Fischer, voorzitter projectgroep Aansluiting Master-GZ. Prof. dr. Agneta Fischer is decaan van faculteit maatschappij en gedragswetenschappen van de UvA van de UvA. Ze is sociaal psycholoog van huis uit. Als hoogleraar doet ze onderzoek naar emoties, in...

De stuurgroep is weer bijeengeweest op 8 maart 2023. Dit keer live, afgetrapt met een presentatie van Loek Nieuwenhuis over adaptiviteit in  …

In het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) nemen we het traject van psychologie (-BIG-) opleidingen, de inhoud, structuur en professionalisering van de …

De stuurgroep is nu compleet bemenst met afvaardiging vanuit de verschillende gremia en heeft op 11 januari 2023 voor de tweede keer …

Interview met Marc Verbraak Voorzitter stuurgroep programma APV De stuurgroep APV fase 2 is (per 1 november 2022) van start. Marc Verbraak …

Fase 2 van Programma APV kent drie pijlers: een goede aansluiting tussen Master en GZ-opleiding, opleiden in formele samenwerkingsverbanden en verdere professionalisering …

Voor de tweede fase van Programma APV zijn drie programmalijnen vastgesteld: Aansluiting Master-GZ, Governance & doorontwikkeling formele samenwerkingsverbanden (SPOO’s) en Professionalisering van …

VWS is akkoord met het vervolg van het programma APV. We kunnen weer verder! Wat gaat er de komende maanden gebeuren? We …

Berichten 2021-2022