APV kennisbank

In 2019 leverde de Opleidingsraad twee belangrijke visies op: een visie op opleiden in 2030 en een advies over de aanpak van een directe aansluiting tussen Master en Gz-opleiding. Hiernaast organiseerde VWS enkele conferenties over opleiden in de toekomst. Tenslotte werd het Bestuurlijk akkoord GGz 2018 – 2022 gesloten, met daarin enkele belangrijke opdrachten op het gebied van opleiden in de GGZ. Dit alles leidde tot het programma APV.

De APV project- en werkgroepen nemen kennis van eerder verschenen adviezen en rapporten. Hieronder vind je een overzicht. Dit overzicht wordt zo nodig aangevuld.

Beschikbare documentatie