APV kennisbank

In 2019 leverde de Opleidingsraad twee belangrijke visies op: een visie op opleiden in 2030 en een advies over de aanpak van een directe aansluiting tussen Master en GZ-opleiding. Hiernaast organiseerde VWS enkele conferenties over opleiden in de toekomst. Tenslotte werd het Bestuurlijk akkoord GGZ 2018 – 2022 gesloten, met daarin enkele belangrijke opdrachten op het gebied van opleiden in de GGZ. Dit alles leidde tot het programma APV.

De APV stuur- project- en werkgroepen zijn goed geïnformeerd over eerder verschenen adviezen en rapporten.

Beschikbare documentatie

Documentatie 2020-2021