Doorontwikkeling Onderzoeks- en documentatiecentrum

Deze werkgroep brengt eenheid in de nu versnipperde documentatie- en informatiestructuur en kennisontwikkeling van de psychologische vervolgopleidingen. Hiervoor moet onder meer de al aanwezige informatie, regelgeving en kennis gebundeld en geactualiseerd worden. Het is van belang dat hierbij de inhoudelijke aansluiting tussen de masteropleidingen, de GZ-opleiding en de psychologische vervolgopleidingen geborgd wordt. De werkgroep levert een advies op voor de oprichting van een Kennis en Informatiecentrum, met een businesscase en een implementatieplan. Deze omvatten de inhoud, de digitale infrastructuur (voor leeromgeving, toetsing, portfolio, kennisplatform) en de bestuurlijke inrichting.

Resultaat

Inhoudelijke werkgroepen gaan aan de slag met onderwerpen uit het programma APV. Voor Doorontwikkeling Onderzoeks- en Documentatiecentrum voor Psychologische Vervolgopleidingen zijn er drie werkgroepen. Hieronder vind je links naar de werkgroepen voor een omschrijving en verslagen.

 

  • Beleidsmatig inhoud, zoals kaders, opleidingsplannen en regelgeving.
  • Onderwijskundige inhoud zoals evidence based didactische methodes, een opleidingsgids, digitale structuur voor het delen van didactisch materiaal, een leerplatform, en een verkenning naar de mogelijkheden voor een leerstoel binnen de psychologische vervolgopleidingen. 
  • Beroepsinhoudelijke inhoud, zoals het gestructureerd vastleggen van richtlijnontwikkeling.

Laatste nieuws

Samenstelling

Binnenkort is de informatie over de samenstelling van deze werkgroep op deze pagina beschikbaar.

titel Voornaa Achternaam

Namens / projectfunctie

titel Voornaa Achternaam

Namens / projectfunctie

titel Voornaa Achternaam

Namens / projectfunctie

titel Voornaa Achternaam

Namens / projectfunctie

titel Voornaa Achternaam

Namens / projectfunctie

titel Voornaa Achternaam

Namens / projectfunctie

titel Voornaa Achternaam

Namens / projectfunctie

Contact

Heb je vragen over het programma? Stuur een mail naar het programmasecretariaat.

Andere werkgroepen

Inhoudelijke werkgroepen gaan aan de slag met onderwerpen uit het programma APV. Voor Professionalisering Vervolgopleidingen zijn er drie werkgroepen waarvan ‘Doorontwikkeling Onderzoeks- en documentatiecentrum voor Psychologische vervolgopleidingen’ en één is. Hieronder vind je links naar de overige twee werkgroepen voor een omschrijving en inzicht in de samenstelling.

Opleidingsplannen en toetsen

Opleiders-professionalisering en kwaliteit