Opleidingsplannen en toetsen

In 2024 moeten de nieuwe opleidingsplannen, met aandacht voor borging van de toekomstbestendigheid en doorlopende leerlijnen, klaar zijn. Deze plannen bevatten de voorwaarden met betrekking tot praktijkperiodes en de inhoudelijke beschrijving van de leerdoelen, voor zowel de praktijkperiodes als het onderwijs, randvoorwaarden en toetsing voor GZ- en de specialistische psychologische vervolgopleidingen. De volgende aandachtspunten zijn gedefinieerd: levensloopperspectief, samen met de patiënt, gedeelde besluitvorming, regievoering, innovatie, levenslang leren en wetenschappelijke attitude.

Resultaat

De werkgroep levert toekomstbestendige opleidingsplannen, inclusief toetsing voor de psychologische vervolgopleidingen. Deze plannen passen binnen het wettelijke kader, conform de nieuwe beroepenstructuur. In deze plannen is rekening gehouden met:

  • Directe aansluiting in structuur
  • Doorlopende leerlijnen
  • Thema’s zoals diversiteit, preventie, cliëntparticipatie, samen beslissen, regievoering, een leven lang leren, wetenschappelijke attitude en innovatie
  • Helder toetskader voor de praktijk

 

Producten die de werkgroep oplevert zijn: competentieprofielen, opleidingsplannen, een toetsprogramma en portfolio. 

Laatste nieuws

Samenstelling

dr. Nathan Bachrach

Voorzitter, hoofdopleider GZ

prof.dr. Claudi Bockting

Hoofdopleider GZ

drs. Marit Bierman

P-opleider/ K&J

Marjolein Koementas, MSc

Plv. hoofdopleider GZ

dr. Martine van Zandvoort

Hoofdopleider GZ

Nica Weijers

Onderwijskundige

Niek Zandstra MSc

GIOS

dr. Samrad Ghane

P-opleider

drs. Beatrijs de Leede

Projectleider PPV

Contact

Heb je vragen over het programma? Stuur een mail naar het programmasecretariaat.

Andere werkgroepen

Inhoudelijke werkgroepen gaan aan de slag met onderwerpen uit het programma APV. Voor Professionalisering Vervolgopleidingen zijn er drie werkgroepen waarvan ‘Herziening opleidingsplannen’ en één is. Hieronder vind je links naar de overige twee werkgroepen voor een omschrijving en samenstelling.

Onderzoeks- en Documentatiecentrum

Opleiders-professionalisering en kwaliteit