Professionalisering Vervolgopleidingen

Professionalisering Vervolgopleidingen

Opleiden is een professie. Deze projectgroep gaat, steeds in afstemming met de andere projectgroepen van het programma APV, randvoorwaarden formuleren om didactisch en inhoudelijke uitstekende opleidingen te kunnen blijven bieden. Denk aan het faciliteren van kennisdeling, het structureel toepassen van vernieuwing in het onderwijs, het borgen van diversiteit en inclusiviteit en het stellen van eisen aan opleidingen en aan docenten, (P-) opleiders, werkbegeleiders en supervisoren.
Video afspelen

Laatste nieuws

Onderwerpen

Inhoudelijke werkgroepen gaan aan de slag met onderwerpen uit het programma APV. Voor de aansluiting Master-Gz zijn er vier werkgroepen. Hieronder vind je links naar de werkgroepen voor een omschrijving en verslagen.

Onderzoeks- en Documentatiecentrum

Herziening opleidingsplannen

Opleiders professionaliseren en borging kwaliteit

Resultaat

De projectgroep werkt aan de volgende doelen:

  • De ontwikkeling van toekomstbestendige opleidingsplannen, inclusief toetsing voor de psychologische vervolgopleidingen, binnen het wettelijke kader. Daarbij hoort de ontwikkeling van een infrastructuur, waarin de kwaliteit en actualiteit van de psychologische vervolgopleidingen systematisch worden gemonitord en bijgesteld. 
  • Bijstellen van het kwaliteitskader voor praktijkopleidingsinstellingen. 
  • Ontwikkeling van een plan en pilot voor professionalisering van opleiders en docenten en optimalisering en borgen van de kwaliteit van onderwijs en praktijkopleiding. 
  • Oprichting onderzoeks- en documentatiecentrum voor het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van onderwijskundige en didactische kennis. 

Samenstelling

Titel Voornaam Achternaam

Namens Organisatienaam

Titel Voornaam Achternaam

Namens Organisatienaam

Titel Voornaam Achternaam

Namens Organisatienaam

Titel Voornaam Achternaam

Namens Organisatienaam

Titel Voornaam Achternaam

Namens Organisatienaam

Titel Voornaam Achternaam

Namens Organisatienaam

Titel Voornaam Achternaam

Namens Organisatienaam

Contact

Heb je vragen over het programma? Download onderstaand overzicht om te zien wie voor je organisatie of groep de contactpersoon binnen het programma is.

Link_naar_betreffend_bestand.pdf

Andere vragen? Stuur dan een e-mail naar een van de programmateamleden!

Voornaam Achternaam

Functietitel Thema

Voornaam Achternaam

Functietitel Thema

Voornaam Achternaam

Functietitel Thema

Andere thema's

Selectie

Aansluiting Master-Gz

Governance & Samenwerking