Hoe kan een optimale aansluiting tussen master en Gz er uitzien?

Datum

Er komt een directe aansluiting tussen de universitaire master en de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Bekijk de denkrichting van de APV-projectgroep Aansluiting Master-Gz:

Leerlijnen en praktijkstages

De samenwerking tussen universiteit en praktijkopleidingsinstelling moet een ononderbroken route in de leercurve borgen. Programma’s sluiten nu vaak onvoldoende op elkaar aan, mede door de lange tijd die er regelmatig zit tussen master- en Gz-opleiding. De projectgroep ontwikkelt daarom onder meer voorstellen voor een optimale inrichting van leerlijnen – die een route uitstippelen voor het uitbouwen van kennis en inzicht – en voorstellen voor de inrichting van praktijkstages.

De leerlijnen en praktijkstages dragen eraan bij dat de master en de Gz-opleiding (en daarna de specialistische vervolgopleiding) beter op elkaar aansluiten. Aanpassingen in de aansluiting zullen naar verwachting ook leiden tot minder tekorten in de geestelijke gezondheidszorg.

Meer over de planvorming rondom een betere aansluiting?