Consultatiefase APV

Tot 23 september a.s. gelegenheid om te reageren op conceptadviezen

De stuurgroep van het Programma APV stelt u namens de Opleidingsraad in de gelegenheid uw visie en aanbevelingen te geven over de voorgenomen adviezen ‘Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: voor een leven lang bekwaam’.

Hoe kunt u reageren?

Als u op de conceptadviezen wilt reageren kunt u vóór 23 september 2024 het reactieformulier invullen. De stuurgroep adviseert u om individuele reacties in te dienen via de beroepsverenigingen, brancheorganisaties of andere vertegenwoordigende koepels of belanghebbende partijen.

Reageer vóór 23 september 2024

Vernieuwingen binnen het psychologische opleidingstraject

Tientallen betrokkenen werken in Programma APV aan vernieuwingen binnen de psychologische opleidingen, van master tot en met specialisatie. Om te komen tot adaptieve psychologische vervolgopleidingen zet Programma APV in op:

  • Verdere professionalisering van de psychologische vervolgopleidingen
  • Een directe aansluiting tussen master en gz-opleiding
  • Opleiden in samenwerkingsverbanden

Bekijk conceptadviezen

Download factsheet beoogde vernieuwingen

Zo zijn de adviezen tot stand gekomen

Bekijk de processtappen

Scroll of swipe met de grijze balk onder de figuur om alle stappen te bekijken.

Scroll of swipe het figuur hieronder om alle stappen te bekijken.

Inbreng van het veld

Welke organisaties vertegenwoordigd zijn in APV?

> Bekijk infosheet

Accordering opdracht

Opdracht vaststellen door stuurgroep, startnotitie opstellen.

> Bekijk startnotitie

Ontwikkeling adviezen
Consultatieronde

Ophalen van suggesties en aanbevelingen op basis van conceptadviezen.

Verwerking reacties

Projectgroepen bespreken en wegen reacties en ronden adviezen af.

Accordering adviezen

Adviezen voor akkoord naar stuurgroep APV.

Oplevering adviezen

Oplevering definitieve adviezen aan Opleidingsraad.

Adviezen naar VWS

Opleidingsraad levert definitieve adviezen op aan VWS.

Welke partijen en personen zijn vertegenwoordigd in Programma APV?

Tijdpad Programma APV

Bekijk de planning voor het laatste halfjaar

Scroll of swipe met de grijze balk onder de figuur om alle stappen te bekijken.

Scroll of swipe het figuur hieronder om alle stappen te bekijken.

Einde consultatiefase
Reacties wegen en adviezen afronden
Definitieve adviezen opleveren aan Opleidingsraad en VWS
Einde APV-fase 2
23 september 2024
t/m november 2024
December 2024
31 december 2024
Overgangsperiode

De adviezen die aan het eind van Programma APV worden opgeleverd zijn niet van de ene op de andere dag werkelijkheid. Er zal een overgangsperiode en een ingroeiscenario gelden: gaandeweg wordt de nieuwe lijn voor de opleiding omvangrijker, terwijl de huidige lijn nog enige tijd gehandhaafd blijft. Mensen die zich al ergens in het psychologische opleidingstraject bevinden, moeten dat immers redelijkerwijs ook kunnen afronden. Aanpassingen in bijvoorbeeld infrastructuur, regelgeving en arbeidsvoorwaarden zullen de nodige tijd vergen. Gaandeweg kunnen bovendien nieuwe inzichten ontstaan die bijstelling van plannen gewenst maken. Monitoring is dus essentieel.

Video's

Webinar

Voorzitter stuurgroep en voorzitters projectgroepen lichten conceptadviezen toe en beantwoorden vragen.

Doorlopende leerlijnen

Vijf doorlopende leerlijnen brengen focus aan in het onderwijs, vanaf de master tot en met de specialistische opleiding.

Breed opleiden

Over het belang van opleiden in verschillende contexten binnen samenwerkings-verbanden.

Directe aansluiting

Zo zou een directe aansluiting tussen master en gz-opleiding eruit kunnen zien.

Reageren?

U kunt tot 23 september a.s. reageren op de conceptadviezen