Adviezen programma APV afgerond

Datum

Programma APV heeft de bestemming bereikt: de adviezen zijn afgerond en aangeboden aan de landelijke Opleidingsraad. Je kunt ze onderaan deze pagina downloaden.

Het afgelopen jaar zetten meer dan negentig personen zich namens belangrijke stakeholders in voor de totstandkoming van de adviezen. De taskforce Aansluiting Master-GZ (AMG) en de projectgroepen Visie & Infrastructuur (V&I) en Didactische Ontwikkeling & Instrumenten (DO&I) hebben samen met de elf bijbehorende werkgroepen alle input en argumenten gewogen. Deze weging leidde tot drie adviesnotities die op hoofdlijnen zijn samengevat in één compacte hoofdnotitie: “Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: voor een leven lang bekwaam”.

De voorzitters van de taskforce en projectgroepen blikken terug op de afgelopen periode in Programma APV en de totstandkoming van de adviezen. Klik op de afbeelding om de video’s te bekijken.

Klik op de afbeelding en bekijk de video’s van de voorzitters van Programma APV

Adviezen programma APV

De adviezen van Programma APV zijn hieronder te downloaden.

Hoofdnotitie

Bijlagen Hoofdnotitie

Aansluiting Master-GZ aansluiting

Visie & Infrastructuur

Didactische Ontwikkeling & Instrumenten

Consultatieronde Opleidingsraad

De adviezen zijn tijdens de raadsvergadering van De Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen van de FGzPt op 16 september besproken. De Opleidingsraad heeft de adviezen overgenomen en de hoofdnotitie “Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: voor een leven lang bekwaam” als voorgenomen advies ter consultatie voorgelegd aan belanghebbende partijen.

Ga voor meer informatie over de consultatieronde naar de website van FGzPt.

Meer
Artikelen