Governance & Samenwerking

Eén van de opgeleverde adviezen van Programma APV houdt in om alleen nog op te leiden in formele samenwerkingsverbanden, de zogenaamde SPOO’s: Samenwerkingsverband Psychologie Opleiding en Onderwijs. Deze SPOO’s maken afspraken over opleiden, waarbij de meeste sectoren waar veel GZ-psychologen werken in de opleiding aan bod komen. Zo doen de opleidelingen in alle gewenste plekken ervaring op. Het doel is om ervoor te zorgen dat GZ-psychologen breed opgeleid worden en de doorstroom van de opleideling te bevorderen. De opdracht aan deze projectgroep is de doorontwikkeling van de opleiding in SPOO’s. Dit omvat de organisatie, kaders, landelijke afstemming, governance en hoe de opleiding in de jeugd-GGZ hierin een plaats kan krijgen.
Video afspelen

Laatste nieuws

Resultaat

De projectgroep levert een plan op over de inrichting van de samenwerkingsverbanden en hoe deze te realiseren. In dit voorstel komen de samenstelling, randvoorwaarden over de positie van de opleideling en de governance en toewijzing van opleidingsplaatsen aan bod. Afhankelijk van het tijdpad en wat er nodig is worden enkele elementen in pilots getest.

Samenstelling

Titel Voornaam Achternaam

Namens Organisatienaam

Titel Voornaam Achternaam

Namens Organisatienaam

Titel Voornaam Achternaam

Namens Organisatienaam

Titel Voornaam Achternaam

Namens Organisatienaam

Titel Voornaam Achternaam

Namens Organisatienaam

Titel Voornaam Achternaam

Namens Organisatienaam

Titel Voornaam Achternaam

Namens Organisatienaam

Contact

Heb je vragen over het programma? Download onderstaand overzicht om te zien wie voor je organisatie of groep de contactpersoon binnen het programma is.

Link_naar_betreffend_bestand.pdf

Andere vragen? Stuur dan een e-mail naar een van de programmateamleden!

Voornaam Achternaam

Functietitel Thema

Voornaam Achternaam

Functietitel Thema

Voornaam Achternaam

Functietitel Thema

Andere thema's

Selectie

Aansluiting Master-Gz

Professionalisering Vervolgopleidingen