Definitieve adviesnotitie Instroom Specialistenplaatsen
In het voorjaar van 2023 heeft de Opleidingsraad aan de stuurgroep APV gevraagd om in kaart te brengen wat de mogelijke redenen zijn waarom GZ-psychologen niet de specialistenopleiding tot Klinisch (neuro) psycholoog in stromen, en...

In het voorjaar van 2023 heeft de Opleidingsraad aan de stuurgroep APV gevraagd om in kaart te brengen wat de mogelijke redenen zijn waarom GZ-psychologen niet de specialistenopleiding tot Klinisch (neuro) psycholoog in stromen, en om op basis daarvan oplossingen voor te stellen. Deze vraag ontstond doordat de laatste jaren het aantal beschikte opleidingsplaatsen tot Klinisch Psycholoog (KP) en Klinisch Neuropsycholoog (KNP) niet maximaal wordt ingevuld.

Op basis van de bevindingen zijn aanbevelingen geformuleerd die het probleem kunnen oplossen, of in ieder geval kleiner kunnen maken. In antwoord op de vraag is de adviesnotitie op 5 januari 2024 opgeleverd aan de Opleidingsraad, de opdrachtgever.