Uitnodiging deelname focusgroep Opleidelingen GIOP, GIOS, PIOG en PIOP

Datum

In het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) nemen we het traject van psychologie (-BIG-) opleidingen, de inhoud, structuur en professionalisering van de opleidingen onder de loep met experts uit het veld. Dat is nodig om duurzaam te kunnen inspelen op veranderingen en innovaties in de zorg, technologie en maatschappij, zodat psychologen kunnen voldoen aan de zorgvraag vanuit het adagium ‘een leven lang bekwaam’ of wel Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen.

De input van de Opleidelingen is voor het programma APV erg belangrijk. Dit maakt dat we jullie goed willen betrekken bij de verdere ontwikkelingen van het programma.

In het programma APV zijn Opleidelingen op enkele plaatsen in de organisatie vertegenwoordigd. Dit willen we graag intensiveren door geregeld, wij denken aan enkele keren per jaar, via Zoom en soms ook live, breed met elkaar te discussiëren over APV-onderwerpen.

Hiervoor richten we een ‘focusgroep’ in voor Opleidelingen GIOP, GIOS, PIOG en PIOP.

We nodigen je graag uit om je hiervoor aan te melden! Mocht je de opleiding het komend jaar afronden vragen we toch of je mee wilt doen. Aanmelden kan via: programmasecretariaat@progapv.nl. Wanneer je je aanmeldt word je automatisch uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor je tijd.

Namens het APV team

Meer
Artikelen