Stuurgroepvergadering APV 8-3-2023

Datum

De stuurgroep is weer bijeengeweest op 8 maart 2023. Dit keer live, afgetrapt met een presentatie van Loek Nieuwenhuis over adaptiviteit in  beroepsopleidingen. Loek Nieuwenhuis leidt als projectleider bij ‘Adapt at work’ (www.adaptatwork.nl) een onderzoek naar leerwerkomgevingen in bachelor- en masteropleidingen, gericht op de ontwikkeling van adaptieve expertise van (aankomende) professionals. Inspiratie voor de stuurgroepleden.   

Implementatieplannen

Het volgende onderwerp betrof de implementatieplannen die APV gaat opleveren. Wat dit moet omvatten is nader ingevuld en het format voor het implementatieplan is opgesteld.

Toetsingskader

Hoe gaat de opleidingsraad, opdrachtgever van het programma APV, straks de opgeleverde ‘opdracht’ toetsen? Om dit zorgvuldig te kunnen doen is het nodig en handig een overzicht te hebben met punten waaraan getoetst kan worden. Hiervoor heeft de opleidingsraad een toetsingskader ontwikkeld. Dit is voorgelegd aan de stuurgroep en akkoord bevonden.

Vastgestelde uitgangspunten

Zoals op de website en in eerdere nieuwsberichten te lezen valt (indien nog niet bekend) bestaat het programma APV uit twee fasen: Fase 1 en Fase 2. De uitkomsten van Fase 1 zijn bij VWS aangeboden in een aantal adviezen. In de opdracht van Fase 2 is hierop voortgebouwd. Dat betekent dat een aantal uitgangspunten zijn vastgesteld.

Overzicht via basispresentatie

Geregeld kwam de vraag om deze vastgestelde uitgangspunten op een rijtje te zetten. Ook is gevraagd om een basispresentatie die actueel is en zonder veel detailkennis gebruikt kan worden. Deze presentatie is ontwikkeld en bevat de uitkomsten van Fase 1, het verhaal van APV en waar momenteel aan gewerkt wordt. Deze basispresentatie is qua tekst vastgesteld, aan de vormgeving wordt de komende weken nog gewerkt.

Betrokkenheid van het veld

APV wordt via een ‘werkorganisatie’ van drie projectgroepen ontwikkeld. Via deze projectgroepen worden veldpartijen betrokken. Veldpartijen worden daarnaast ook betrokken door middel van focusgroepen. De instelling van enkele focusgroepen is tijdens de stuurgroep bijeenkomst bepaald.

Meer
Artikelen