Programma APV gaat consultatiefase in

Datum

Het laatste halfjaar van fase 2 van Programma APV is ingegaan. De stuurgroep heeft onlangs de conceptadviezen aangeleverd bij de Opleidingsraad, de opdrachtgever van Programma APV. In de week van 15 juli gaat de consultatiefase van start.

In de consultatiefase kunnen veldpartijen en individuen eventueel reageren op de inhoud. De meeste belanghebbenden zijn natuurlijk betrokken geweest bij de totstandkoming van adviezen, door lidmaatschap van stuur- of projectgroep, of door daar afgevaardigden in te hebben, of doordat zij via die afgevaardigden of vanuit de programmaorganisatie zijn bijgepraat. Hier bovenop krijgen ze in de consultatiefase nogmaals gelegenheid om visies te uiten.

Planning oplevering

De consultatiefase eindigt op 23 september 2024. De projectgroepen bespreken dan de eventuele reacties, stellen mogelijk de adviezen bij en ronden ze af. De definitieve adviezen gaan in de tweede helft van november voor akkoord naar de APV-stuurgroep, begin december naar de Opleidingsraad en vervolgens naar VWS.

Bij de totstandkoming van de adviezen zijn voortdurend afwegingen gemaakt, naar aanleiding van tussentijdse afstemming met alle betrokken partijen. Vragen die werden gesteld en zorgen die werden geuit zijn meegenomen in die afwegingen. De projectgroepen hebben ook gekeken naar initiatieven die al in het land lopen, en waar die succesvol zijn kunnen die tot voorbeeld strekken, zodat regionale vernieuwingen beschikbaar komen voor het hele land: zodat het straks overal in Nederland goed geregeld is.

Overgangsperiode

De adviezen die aan het eind van Programma APV worden opgeleverd zijn niet van de ene op de andere dag werkelijkheid. Er zal een overgangsperiode en een ingroeiscenario gelden: na verloop van tijd wordt de nieuwe lijn voor de opleiding omvangrijker, terwijl de huidige lijn nog enige tijd gehandhaafd blijft. Mensen die zich al ergens in het psychologische opleidingstraject bevinden, moeten dat immers redelijkerwijs ook kunnen afronden. Aanpassingen in bijvoorbeeld infrastructuur,  en regelgeving zullen de nodige tijd vergen. Gaandeweg kunnen bovendien nieuwe inzichten ontstaan die bijstelling van plannen gewenst maken. Monitoring is dus essentieel.

In totaal werkten en werken er zo’n honderd mensen aan de vorige en huidige fase van Programma APV namens organisaties die bij de psychologische vervolgopleidingen betrokken zijn, waaronder hoofdopleiders, praktijkopleiders en vertegenwoordigers van universiteiten, opleidingsinstellingen, zorgorganisaties en werkgevers. Ze hebben allen een belangrijke rol in de programmaorganisatie om input te leveren, samen afwegingen te maken en de adviezen te formuleren. Bekijk hier om welke mensen en organisaties het gaat.

Meer
Artikelen