APV start onderzoek naar samenwerkingsverbanden voor opleiden Gz-psychologen

Datum

Er ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden voor het opleiden van Gz-psychologen en specialisten. Programma APV wil met een onderzoek meer zicht krijgen op de gehanteerde inrichtingsprincipes en de randvoorwaarden voor het vormen en ontwikkelen van een samenwerkingsverband. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijke input voor het advies over de inrichting van samenwerkingsverbanden van de projectgroep Governance & Samenwerkingsverbanden van APV, dat later dit jaar wordt opgeleverd.

Eerdere onderzoeken naar samenwerkingsverbanden in opdracht van TOP Opleidingsplaatsen waren meer vanuit het perspectief van toewijzen; dit onderzoek vindt plaats vanuit de doelstellingen van APV, met andere accenten. Daarnaast is het aantal samenwerkingsverbanden sinds het laatste onderzoek fors gegroeid en is de werkwijze voor erkenning van samenwerkingsverbanden  inhoudelijk en procedureel veranderd.

Interviews en focusgroepen
Het onderzoek richt zich onder meer op regiehouders van de samenwerkingsverbanden. Zij worden binnenkort door de CRT benaderd voor een interview, omdat de CRT sinds dit jaar de erkende samenwerkingsverbanden registreert. Tegen de zomer worden de resultaten in focusgroepen getoetst bij praktijkopleidingsinstellingen die aan de samenwerkingsverbanden deelnemen. Ook zij krijgen een uitnodiging van de CRT.

Contact
Het onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau Bosman & Vos in opdracht van Programma APV. Voor vragen over de aanpak en inhoud van het onderzoek: Marike Schoneveld van Bosman & Vos, via mschoneveld@bosmanvos.nl, voor vragen over het waarom van dit onderzoek: Rob Verrips, programmamanager van APV, via programmasecretariaat@progapv.nl.

Meer
Artikelen