Vergadering stuurgroep APV 31-1-2024

Datum

Tijdens de stuurgroepvergadering van 31 januari jl. zijn verschillende onderwerpen besproken. Er is onder andere gesproken over de planning van de activiteiten, de verantwoording van het draagvlak, de overleggen met stakeholders, en de conceptnotities van de verschillende projectgroepen. Deze notities zijn voorzien van beantwoording van vragen, zodat de projectgroepen verder kunnen met de uitwerking ervan.

Meer
Artikelen