Regiobijeenkomsten over vernieuwingen in de psychologische opleidingen

Datum

Programma APV organiseert in samenwerking met de opleidingsinstituten in februari en maart zes regiobijeenkomsten over beoogde vernieuwingen in de psychologische opleidingen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die een rol heeft in deze opleidingen: hoofdopleiders, praktijkopleiders, werkbegeleiders, opleidelingen en andere direct betrokkenen.

Hoe kan een directe aansluiting tussen master en GZ-opleiding eruit gaan zien? Welke ontwikkelingen spelen er op het gebied van opleiden in samenwerkingsverbanden? Welke ideeën zijn er over het verder vormgeven van de GZ-opleiding om breed geschoolde GZ-psychologen te realiseren? Deze vragen komen aan bod tijdens de informatiebijeenkomst.

Doel van de bijeenkomst is om direct betrokkenen bij de opleiding op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen binnen Programma APV, vragen te beantwoorden en voor APV informatie te verkrijgen over onderwerpen zoals uitvoeringskanttekeningen en randvoorwaarden: waar moet op gelet worden bij het implementeren van de oplossingsrichtingen?

Data regiobijeenkomsten
Leiden/Rotterdam: Donderdag 15 februari 2024
Amsterdam: Maandag 26 februari 2024
Eindhoven: Dinsdag 27 februari 2024
Nijmegen: Donderdag 29 februari 2024
Utrecht: Woensdag 6 maart 2024
Groningen: Donderdag 7 maart 2024

De uitnodigingen voor deze bijeenkomsten zijn inmiddels via de opleidingsinstituten verstuurd. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met het secretariaat van Programma APV via programmasecretariaat@progapv.nl. Voor elke bijeenkomst is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Meer
Artikelen