“Wat goed lijkt te werken is een intensieve samenwerking tussen opleidingsinstelling en praktijkopleiders”

Datum

Binnen het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) buigt een taskforce zich over de directe aansluiting tussen de universitaire psychologische opleidingen en de vervolgopleiding tot Gz-psycholoog. De inhoudelijke uitwerking gebeurt in vier werkgroepen: EVC, Selectie, Model Logistieke Aansluiting en Lange Termijn Aanpak.

Eddy van Doorn is voorzitter van de werkgroep Model Logistieke Aansluiting (MLA), tot 1 juni bekend als Werkgroep Korte Termijn Aanpak (KTA). De werkgroep MLA werkt aan een advies om vragen te beantwoorden als Kunnen we een directe aansluiting Master-Gz realiseren? En zo ja, hoe moet die aansluiting er dan uitzien?

Waarom doet u mee aan APV?

“Om samen met andere betrokkenen stappen te maken om de schaarste aan goed opgeleide professionals te verhelpen. Een directe aansluiting tussen Master en Gz-opleiding is één van de belangrijke instrumenten om dat voor elkaar te krijgen. Uit ervaring weet ik hoe snel je iemand met goede begeleiding geschikt kunt maken voor de praktijk. Dat heb ik honderden keren met eigen ogen gezien: het kennisniveau en de groeicurve schiet omhoog en binnen een half jaar tot een jaar staat er een professional voor je die je met vertrouwen aan de slag kunt laten gaan, mits je de begeleiding continueert. Cruciaal voor een directe aansluiting tussen Master en Gz-opleiding is wel dat er sprake is van een kwalitatief goede instroom, dus een zorgvuldige selectie én dat de begeleiding van de opleidelingen goed georganiseerd en geborgd is.”

Wat is uw rol binnen APV?

“Ik ben voorzitter van de werkgroep Model Logistieke Aansluiting (MLA), die verantwoordelijk is voor een plan van aanpak om een meer directe aansluiting op korte termijn te realiseren. Najaar 2020 zijn we gestart met een inventarisatie van initiatieven die al in het land lopen om de aansluiting tussen de opleidingen te verbeteren. Wat daarbij goed lijkt te werken is een intensieve samenwerking tussen opleidingsinstelling en praktijkopleiders. In Nijmegen bijvoorbeeld zijn praktijkopleiders al betrokken bij de selectie van masterstudenten. Zo gaat het vaak met nieuwe initiatieven: waar mensen elkaar kunnen vinden op inhoud komen dingen in beweging. Dan gaat het stromen.”

Welke aanpak heeft u voor ogen?

“Mijn ambitie is om van lopende initiatieven te leren en vervolgens in alle zes opleidingsregio’s pilots te starten. Ik geloof op dit moment nog niet in een vastomlijnd plan. Laten we in de praktijk ook toetsen wat wel en niet werkt, dit proces zorgvuldig doordenken, voorbereiden en evalueren en van daaruit groeien naar een haalbare aansluitingsverbetering op de korte termijn. In 2021 en in 2022 gaan we het concept van de directe aansluiting Master- GZ via regionale pilots met koplopers handen en voeten geven.”

Lees verder

Taskforce Aansluiting Master-Gz
Werkgroep Model Logistieke Aansluiting

Meer
Artikelen