Vergadering stuurgroep APV 31-10-2023

Datum

Tijdens de stuurgroepvergadering van 31 oktober is een tussenstand gegeven van de steeds concreter wordende projecten. De discussiepunten zijn benoemd en zijn nog onderwerp van uitwerking in de projectgroepen. De voortgang is goed.

Ook is er stilgestaan bij de manier waarop gekomen kan worden tot het opleveren van een goed resultaat. De eerder gemaakte afspraken over het proces zijn nog eens bekrachtigd.

Meer
Artikelen