Vergadering stuurgroep APV 13-9-2023

Datum

Tijdens de stuurgroepvergadering van 13 september is stilgestaan bij de voortgang van de raadpleging van de stakeholders van de opleiding. Het programma APV is bezig belanghebbenden geïnformeerd en betrokken te houden. Er wordt langzamerhand overgegaan van informeren naar het voorleggen van oplossingsrichtingen. Er wordt ook gewerkt aan het concretiseren van die oplossingsrichtingen. In het najaar kunnen de eerste contouren van voorstellen verwacht worden. De planning, waarin voldoende ruimte is voorzien voor de consultatieronde, verloopt volgens schema.

Meer
Artikelen