Bijeenkomst focusgroep Opleidelingen 13-6-2023

Datum

Op dinsdag 13 juni 2023 heeft de tweede bijeenkomst van de focusgroep Opleidelingen plaatsgevonden.

Het thema voor de avond was het opleiden op de werkplek en de rol daarin van de werkbegeleider, praktijkopleider en supervisor. Tijdens deze bijeenkomst is er met elkaar nagedacht over belangrijke aspecten binnen dit thema met als doel de kaders voor professionalisering en verdere scholing van opleiders in de praktijk te ontwikkelen.

De kernvraag die deze avond centraal stond: “Op welke gebieden kunnen/ moeten opleiders (praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren) zich verder ontwikkelen en professionaliseren vanuit het perspectief van de opleidelingen?”

De discussie in de breakoutsessies had als doel om input te verzamelen en samen te brainstormen over onderwerpen die van belang zijn voor een effectieve opleiding, zodat de opleiders in de praktijk hiertoe beter toegerust zijn. Hierbij kon bijvoorbeeld gedacht worden aan het geven van constructieve feedback, het aanleren van methodes, het toetsen en beoordelen, het monitoren van de voortgang en het formuleren van leerdoelen. De vragen die gesteld werden zijn:

  • Wat vraagt een directe aansluiting van de werkbegeleider, praktijkopleider en supervisor?
  • Waar is meer of minder behoefte aan

De focusgroep heeft zich gebogen over de rollen van de verschillende opleiders en heeft suggesties aangereikt voor een verdere professionalisering. Er is tijdens deze bijeenkomst veel waardevolle input opgehaald waarmee de werkgroep Professionalisering opleiders mede richting kan geven aan hoe de scholing voor de verschillende opleidingsrollen eruit moet gaan zien. De werkgroep zal deze input benutten voor het opstellen van de adviezen.

Meer
Artikelen