Vergadering stuurgroep 27-6-2023

Datum

De stuurgroep heeft zich tijdens de vergadering van 27 juni 2023 laten informeren wat er aan overleggen hebben plaatsgevonden met verschillende gremia die van belang zijn voor de (rand)voorwaarden voor opleiden. Een overzicht van de overleggen en bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden is terug te vinden in het tijdpad.

Daarnaast heeft de stuurgroep stilgestaan bij de voortgang van de verschillende projecten. In de vorige fase is hard gewerkt aan het samenbrengen van inzichten en standpunten vanuit verschillende betrokkenen. Langzamerhand is de nodige informatie op tafel; deze zomer wordt de informatievergaring voor deze fase afgerond. Dit leidt uiteindelijk tot een duidelijke richting die meer concreetheid geeft aan de inrichting. Overal worden duidelijke stappen gezet richting die concretisering. De stuurgroep benadrukt het belang om de stakeholders goed mee te nemen.

Onlangs zijn er twee concept-tussenproducten, de DEF-conceptnotities breedheid en doorlopende leerlijnen, op de website geplaatst. Deze zijn hier te vinden. 

Meer
Artikelen