Cliënt- en naastenperspectief in de opleiding

Datum

Henk Mathijssen is sinds twee jaar lid van de Opleidingsraad, als vertegenwoordiger van patiënten- en naastenorganisatie MIND. Mathijssen rekent erop dat Programma APV voor een betere aansluiting tussen Master en Gz-opleiding gaat zorgen. 

“Mijn hoop is dat niet goed opgeleide of onvolledig opgeleide psychologen door een goede aansluiting tussen beide opleidingen tot het verleden gaan behoren. Het is nu gewoon niet goed geregeld, waardoor je er als cliënt niet altijd zeker van kunt zijn dat je de juiste zorg krijgt.”

Cliënt- en naastenperspectief

Daarom wil MIND bijdragen aan het structureel betrekken van ervaringsdeskundigen bij de opleidngen. Mathijssen vervolgt: “Goede opleidingen zijn van groot belang om de kwaliteit van zorg te versterken; daarmee worden immers de professionals van de toekomst klaargestoomd om effectieve zorg te leveren. Vanuit client- en naastenperspectief zijn er belangrijke thema’s die onderdeel moeten gaan uitmaken van het curriculum van de opleidingen. Dan denk ik aan onderwerpen als samen beslissen, visie op gezondheid, kwaliteit van leven en het betrekken van naasten.” 

Nieuwe doelen stellen

Mathijssen hoopt verder dat de psychologische opleidingen de uitgangspunten van Positieve Gezondheid van Machteld Huber meer gaan omarmen. “Concreet betekent dat: leren om niet alleen naar symptomen te kijken of naar wat iemand niet meer kan, maar meer insteken op kwaliteit van leven, participatie in de maatschappij en nieuwe doelen stellen in het leven.” 

Meer
Artikelen