Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen. Denk je mee?

Datum

Heb je belangstelling in de (verkorte) opleiding tot GZ-psycholoog of de registratie tot GZ-psycholoog op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC)? Of ben jij nu in opleiding tot GZ-psycholoog of heb je de opleiding juist al afgerond? Vul dan in tien minuten de enquête van het Nivel in. 

De vragen gaan over opleidingsachtergrond, huidige werkzaamheden en belangstelling voor de opleiding of registratie tot GZ-psycholoog. Je krijgt automatisch de juiste vragen die passen bij je situatie. De enquête is in te vullen tot en met 31 mei 2021

Ga naar de enquête

Doel van deze enquête

Met deze enquête wil het Nivel antwoord krijgen op vragen als: Hoeveel master-psychologen, orthopedagogen en gezondheidswetenschappers zijn geïnteresseerd in de opleiding tot GZ-psycholoog? En hoeveel van hen hebben belangstelling in de verkorte opleiding tot GZ-psycholoog, of registratie tot GZ-psycholoog op basis van erkenning van Eerder Verworven Competenties (EVC’s)? Een ander doel van de enquête is het evalueren van de opleiding tot GZ-psycholoog bij degenen die deze opleiding nu volgen of hebben gevolgd. 

Meer over het onderzoek 

Het Nivel voert een aantal onderzoeken uit voor het Programma APV. Het doel van het Programma APV is het ontwikkelen van aanbevelingen voor toekomstbestendige psychologische vervolgopleidingen. Dit programma baseert haar adviezen voor een belangrijk deel op de resultaten van deze onderzoeken. Zo worden de uitkomsten van deze enquête bijvoorbeeld gebruikt om zicht te krijgen op de groep mogelijke kandidaten voor een EVC of vrijstellingentraject. Dit draagt bij aan inzicht in de haalbaarheid van een eventueel tijdelijk, versneld traject naar een BIG-registratie als GZ-psycholoog. 

Doe je mee aan het onderzoek? 

Vul de enquête in en deel de link met je netwerk. 

Meer informatie 

Privacy Nivel onderzoek

Meer
Artikelen