Vergadering stuurgroep APV 16-5-2023

Datum

De drie projectgroepen AMG (Aansluiting Master-GZ), G&S (Governance en Samenwerkingsverbanden) en PPV (Professionalisering Psychologische Vervolgopleidingen) boeken in samenwerking met de achterban goede voortgang, zo constateerde de stuurgroep afgelopen vergadering 16 mei 2023. Er worden vele gesprekken gevoerd met belanghebbenden om informatie op te halen en input te krijgen voor uitvoerbare oplossingsrichtingen. Dit is kenmerkend voor de fase waarin het programma zich (ongeveer) tot de zomer bevindt. Daarnaast is de stuurgroep druk bezig om (andere) belanghebbenden te informeren over de actuele werkzaamheden en de voortgang. Ook is er in de vergadering bepaald waar we (met de projectgroepen) in gezamenlijkheid en onderlinge afhankelijkheid staan en hoe we de voorstellen voor het inrichten van de adaptieve opleiding vormgeven. Er zijn twee notities besproken. Die gaan over breedheid van opleiden en doorlopende leerlijnen. Tot slot belangrijk om te melden: we liggen op schema!

Meer
Artikelen