Themabijeenkomst Infrastructuur – verkennen werkgeverschap, opleiden in consortia en breed opleiden

Datum

In programma APV komen fundamentele onderwerpen voor die voor meerdere werkgroepen van belang zijn en invulling vragen. Deze onderwerpen bespreken we tijdens themabijeenkomsten met direct inhoudelijk betrokkenen vanuit de achterban. Eerder zijn de thema’s Breed opleiden en Stages al aan de orde gekomen. Woensdagavond 16 juni was het de beurt aan Infrastructuur.

Het doel van de bijeenkomst was om te verkennen hoe we de infrastructuur kunnen verbeteren als het gaat over werkgeverschap, opleiden in consortia en breed opleiden. Enkele gesignaleerde knelpunten zijn hierbij leidend, zoals bijvoorbeeld dat net afgestudeerden niet direct breed inzetbaar zijn, regionale en sectorale verschillen in de opleiding, onvervulde opleidingsplaatsen en administratieve lasten.

>> Bekijk de presentatie over Infrastructuur

Twee externe sprekers waren uitgenodigd om de onderwerpen in te leiden:

  • Kees Esser, SBOH, over de organisatie van werkgeverschap bij andere opleidingen
  • Astrid van Dijk, Common Eye, over de ervaringen uit het proeftuinenproject van TOP

Centraal Werkgeverschap

Kees Esser, presenteerde op welke wijze de SBOH de opleidingen heeft ingericht en hoe werkgeverschap daarin is georganiseerd. Achtereenvolgens besprak hij wat de rol als centraal werkgever en als financier inhoudt en de voor- en nadelen voor de opleidingsinstelling.

>> Bekijk de presentatie van SBOH

Proeftuinenproject TOP

Astrid van Dijk deelde de geleerde lessen uit de proeftuinen met TOP opleidingsplaatsen.
Common eye houdt zich bezig met samenwerking en heeft vooral gekeken welke eisen er worden gesteld aan de samenwerking als we breed willen opleiden. Daarbij zijn vijf proeftuinen geëvalueerd. Astrid bespreekt de conclusies van de evaluatie.

>> Bekijk de presentatie van Common Eye

Bespreking in subgroepen

Na de inhoudelijke inleiding, bespraken de deelnemers in subgroepen de voor- en nadelen van centraal werkgeverschap, opleiden in consortia en breed opleiden. In de subgroepen ontstond een prettige discussie met een actieve bijdrage van de deelnemers, waaruit relevante aandachtspunten naar voren kwamen.

Wat de aanwezigen aansprak van centraal werkgeverschap was de afname van administratieve lasten, één CAO en salariëring en centrale onderhandeling met NZa. Er bestaan echter ook zorgen over de complexere afstemming met meerdere partijen en verlies van autonomie.

Opleiden in consortia werd positief ontvangen als vorm, ook omdat breedheid goed te borgen is. Wel is er behoefte aan ruimte voor regionale verschillen. Gebruik wat goed werkt. Voor breed opleiden was de consensus dat de opleideling niet per se alle sectoren moet doorlopen, maar dat er wel bekendheid mee is en dat de opleideling behaalde competenties in verschillende sectoren en regio’s kan inzetten.

De aandachtspunten worden in overweging genomen in de verdere adviesontwikkeling over betreffende onderwerpen en het vervolgtraject van Programma APV.

Andere themabijeenkomsten

>> Lees meer over de Themabijeenkomst Stages
>> Lees meer over de Themabijeenkomst Breed opleiden

Meer
Artikelen