Eerste APV Adviesraad

Datum

Op 10 februari komt de Adviesraad van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) voor het eerst en online bij elkaar. De Adviesraad bestaat uit een vertegenwoordiging van belanghebbende organisaties uit het brede veld van BIG-psychologen. Deze organisaties ontvingen een uitnodiging om een vertegenwoordiger door te geven.

Voortgang delen 

De Adviesraad is een belangrijke groep voor het programma APV. Daardoor bieden we extra mogelijkheden om mee te kijken met het programma en zelf relevante informatie en inzichten te delen. De Adviesraad komt 2 of 3 keer per jaar bij elkaar. Op de agenda staan dan de voortgang van het programma en informatie uit het veld. De eerste bijeenkomst is op woensdag 10 februari 2021.

Programma APV

 In de zomer van 2020 startte het programma APV. Dit programma streeft naar opleidingen die voortdurend aansluiten bij de behoefte van de maatschappij en behandelmogelijkheden die gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Om de doelstellingen te realiseren, zijn deskundigen en belanghebbenden uit onderwijs en praktijk samen aan de slag. In de drie programmagroepen of in een van de bijbehorende inhoudelijke werkgroepen om de onderwerpen per thema concreet uit te werken.

Op de hoogte blijven

Zie ook

Meer
Artikelen