Programma APV: van conceptadvies tot definitief advies

Datum

Ben je een -aankomend- psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg of ben je betrokken bij het opleiden van deze professionals? Dan krijg je te maken met de resultaten van het programma APV. Een grote groep deskundigen, waaronder P-opleiders, vertegenwoordigers van brancheorganisaties, universiteiten, opleidingsinstituten en opleidelingen, is in hoog tempo aan de slag met het ontwikkelen van adviezen voor toekomstbestendige psychologische vervolgopleidingen. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Hieronder lees je hoe het proces loopt van concept naar definitief advies en op welke manier je kunt reageren op de conceptadviezen. 

Van concept tot definitief advies

De ontwikkeling van een advies doorloopt een aantal fases. De deelprojecten hebben een specifieke opdracht gekregen voor het formuleren van adviezen voor de opleidingsraad. Van verkenning en voorbereiding via conceptadviezen en consultatie naar definitieve adviezen.

 • De taskforce en projectgroepen laten hun advies voorbereiden door werkgroepen.
 • De werkgroepen leveren hun voorstellen aan hun projectgroep.
 • Alle voorstellen worden binnen het programma naast elkaar gelegd en bekeken op mogelijke strijdigheden of overlap. Als het nodig is, komt input vanuit andere werkgroepen terug in de betreffende werkgroep.
 • De taskforce en projectgroepen integreren de voorstellen van hun werkgroepen tot één advies per projectgroep.
 • De projectgroep zorgt voor het afstemmen met de achterbannen die zij representeren en met overige belanghebbenden via bijvoorbeeld de adviesraad.
 • De projectgroepen bieden ieder hun conceptadvies aan de Landelijke Opleidingsraad aan.
 • In september worden de adviezen van de drie deelprojecten samengevoegd tot één advies.

Tijdpad projectgroepen

Taskforce Aansluiting Master-Gz

Voor de Taskforce Aansluiting Master-Gz levert dat het volgende tijdpad op:

 • April/mei 2021: Conceptadviezen formuleren 
 • Mei/juli 2021: Reacties uit het veld verzamelen en op basis van  reacties uit het veld definitief maken
 • Juli/augustus 2021: Impactanalyse uitvoeren en toevoegen aan adviezen
 • Augustus/september 2021: Definitieve adviezen aanbieden aan de Opleidingsraad
 • September 2021: Afronden adviezen na bespreking met de Opleidingsraad

De Taskforce werkt in deze periode aan adviezen voor de werkgroepen Korte Termijn Aanpak (KTA), Selectie en Eerder Verworven Competenties (EVC). Mogelijk is ook al een advies op hoofdlijnen gereed van Lange Termijn Aanpak (LTA).

Projectgroep Visie & Infrastructuur

Voor Projectgroep Visie & Infrastructuur is het tijdpad vergelijkbaar met de Taskforce. 
Deze projectgroep levert de volgende adviezen op vóór 1 oktober:

 • Een visie op het omvormen van de subsidieregeling voor opleiden in de jeugd-GGZ tot de regeling voor 18+ 
 • Een visie op welke opties er qua infrastructuur zijn en welke de voorkeur verdient om breedheid van de opleiding over sectoren te borgen en de kwaliteit van de opleidingen te borgen en verbeteren, in het licht van de veranderende zorgvraag en maatschappelijke eisen
 • Een visie op welke criteria bruikbaar zijn bij toewijzing en welke als onderscheidende factoren in kwaliteit van de opleiding kunnen dienen.

Projectgroep Didactische Ontwikkeling & Instrumenten

De projectgroep Didactische Ontwikkeling & Instrumenten levert tot de zomer de volgende conceptadviezen op:

 • April/mei 2021: Advies competentieprofiel opleiders, werkbegeleiders, supervisoren en docenten
 • Concept competentieprofielen voor de opleiding tot Gz psycholoog , Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Neuropsycholoog. 
 • Mei/Juni 2021: Concept visie op toetsing en opleiden 
 • Juni 2021: Concept Advies Kennisinfrastructuur
 • Juli 2021: Conceptvoorstel didactische gids , advies supervisie en leertherapie
 • Augustus 2021: Advies kwaliteitskader opleiders

Tijdbalk

Download een visuele weergave van het programmaverloop van het 2e en 3e kwartaal 2021.

Waar kun je met vragen terecht?

We hebben voor alle belanghebbende partijen een contactpersoon aangewezen. Dit is jouw aanspreekpunt om te reageren op de resultaten of vragen te stellen over het programma. In de lijst met contactpersonen voor belanghebbende partijen vind je de contactgegevens. 

Meer
Artikelen