“Ook de goede niet-BIG-geregistreerde psycholoog moet een professioneel label krijgen”

Datum

Opleidingen die voortdurend aansluiten bij de behoefte van de maatschappij en behandelmogelijkheden, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten, innovaties en praktijkervaringen. Daarvoor zijn deskundigen en belanghebbenden uit onderwijs en praktijk met elkaar aan de slag in het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV).

Jaap van der Pol zit in de taskforce Aansluiting Master-Gz en is voorzitter van de werkgroep ‘Eerder verworven competenties’. Hij werkt met zijn werkgroepleden aan scenario’s hoe masterpsychologen met een traject versneld in aanmerking kunnen komen voor een BIG-registratie. Dit is specifiek voor masterpsychologen die al jaren in de zorg werkzaam zijn, nog geen Gz-opleiding hebben gevolgd, maar door werkervaring en diverse cursussen al over competenties beschikken.

Waarom is dit belangrijk?

“Er is een groot cohort met psychologen die goed werk doen, maar die niet BIG-geregistreerd zijn. Dit cohort noemen we soms ook ‘het stuwmeer’. Dat stuwmeer is de afgelopen twintig jaar ontstaan, omdat jaarlijks maar 800 psychologen de Gz-opleiding kunnen volgen, terwijl er veel meer afstuderen. Zij gaan met een master psychologie toch aan het werk. Veel van hen hebben in de loop der jaren met behulp van cursussen en trainingen hun competenties versterkt en doen hun werk gewoon goed. Maar ze zijn niet BIG-geregistreerd omdat ze de Gz-opleiding niet hebben gedaan. Daar willen we nu wat aan doen.”

Waarom doet u mee?

“Als cliënt ga je ervan uit dat je kwaliteit kunt verwachten als iemand BIG-geregistreerd is. Velen in het stuwmeer beschikken ook over die kwaliteit, maar ze kunnen het niet aantonen met een registratie. Wij willen dat ook zij een professioneel label krijgen. Dat komt de transparantie van de zorg ten goede en daar zet ik me graag voor in.”

Waar is de werkgroep mee bezig?

“Wij ontwikkelen nu scenario’s hoe psychologen met eerder verworven competenties op basis van cursussen en ervaring, sneller een BIG-registratie kunnen krijgen. Bijvoorbeeld met vrijstellingen voor competenties die met een assessment vastgesteld kunnen worden. Welke groepen dan een vrijstelling kunnen krijgen, moeten we nog verder uitwerken. Ook of dat een vrijstelling van een jaar is of van een halfjaar. Zo hebben we een aantal routes. We willen ook inzicht krijgen in de aard en de omvang van het stuwmeer: gaat het om enkele duizenden psychologen die willen doorstromen richting een BIG-registratie, of zijn het er honderden? Er zijn natuurlijk psychologen die vijf jaar geleden zijn afgestudeerd en die graag willen doorleren, maar er zijn er ook die andere ambities hebben of vijf jaar van hun pensioen af zitten. Het Nivel is nu aan het onderzoeken hoe dat stuwmeer is samengesteld en wie er graag zouden doorstromen. Daar kunnen wij dan weer verder mee aan de slag.”

Bio:

Jaap van der Pol is klinisch psycholoog en werkt bij Interaktcontour, een zorgorganisatie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Hij is voorzitter van de regiegroep NAH+ en voorzitter van de stichting PPO in Groningen, het opleidingsinstituut voor de PostMaster Opleidingen Psychologie. Tevens is hij voorzitter (a.i.) van vLOGO en lid van de Taskforce APV.

Meer
Artikelen