APV Organisatiestructuur

Datum

Het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) is aan de slag met voorstellen uit adviezen van de opleidingsraad en afspraken in het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2018-2022 . Het programma valt onder de Opleidingsraad en de FGzPt zorgt voor de programmaorganisatie en benodigde faciliteiten. 

Bekijk de organisatiestructuur van APV (Interactief)

Zie ook de organisatiestructuur van de psychologische BIG-opleidingen (FGzPt)

Afstemming

In het programma werken de projectgroepen parallel aan elkaar. Binnen het programma hangt alles met elkaar samen. Dat geeft risico’s in overlap tussen groepen, maar is onvermijdelijk door het tijdpad van het programma. Nu denkrichtingen zich gaan aftekenen wordt overlap zichtbaar. En daarmee wordt het belang van onderlinge afstemming ook voelbaar. Deze afstemming is door de programma-structuur gewaarborgd. Elke groep heeft zijn eigen opdracht en daarbij passende expertise. De project- en werkgroepen brengen ideeën in. Deze ideeën komen uiteindelijk samen in een eenduidig advies vanuit het programma. Het is dus belangrijk dat de groepen van elkaar weten waar ze mee bezig zijn. Daarom zijn er themabijeenkomsten, is er een kernteam waarin de `dwarsverbanden’ op de agenda staat en spreken de projectleiders elkaar vaak.

Meer
Artikelen