Eerder Verworven Competenties (EVC)

Is het mogelijk om een EVC-procedure zo te ontwikkelen dat deze met voldoende draagvlak als tijdelijke oplossing bijdraagt aan het dempen van het stuwmeer? Wat zijn alternatieven? Welke competenties zijn dan relevant, hoe verhouden die zich tot de eindtermen van de opleiding en hoe kunnen zij betrouwbaar worden vastgesteld? Met deze vragen gaat de werkgroep EVC aan de slag om een visie te ontwikkelen op een eventuele verkorte instroomprocedure voor Masterstudenten in de Gz-opleiding. Daar hoort ook een verkenning van de haalbaarheid in de praktijk bij.

Samenstelling

drs. J. (Jaap) van der Pol

Voorzitter, lid Taskforce

K. (Kees) Spitters

Branche-organisaties

prof.dr. T.K. (Theo) Bouman

Gezamelijke HCO's

drs. P. (Pieter) Dingemanse

LPO

prof.dr. M.J.P.M. (Marc) Verbraak

Gezamelijke HCO's

dr. G. (Gert-Jan) Prosman

Beroeps-verenigingen

drs. C. (Corry) den Rooijen

Projectleider AMG

drs. S. (Sjoerd) Salet

LPO

Andere werkgroepen

Inhoudelijke werkgroepen gaan aan de slag met onderwerpen uit het programma APV. Voor de aansluiting Master-Gz zijn er vier werkgroepen. Hieronder vind je links naar de werkgroepen voor een omschrijving en verslagen.

Selectie

Model Logistieke Aansluiting (MLA)

Lange Termijn Aanpak (LTA)