Selectie

Hoe kun je de selectie van opleidingskandidaten zo vorm geven dat deze past bij een directe aansluiting in de master-gz opleiding? Wat weten we uit onderzoek wat goed werkbaar en voorspellend is bij selectieprocedures én hoe kunnen we dat inzetten bij het selecteren van kandidaten? In het voorjaar van 2021 beantwoordt de werkgroep Selectie dit soort vragen met de eerste voorstellen.

Samenstelling

prof.dr. A.L. (Anneloes) van Baar

Voorzitter, lid Taskforce AMG

drs. K.H. (Klaas) Visser

Expertise Selectie

dr. K. (Karin) Stegers- Jager

Expertise Selectie

dr. A.S.M. (Susan ) Niessen

Expertise Selectie

drs. I.G. (Ingrid) Wigard

LPO

drs. M. (Mariska) den Oudsten

Jonge klare KP

drs. C.C.M. (Inez) Oosterholt

Branche-organisaties

drs. C. (Corry) den Rooijen

Projectleider AMG

prof.dr. M.H.J. (Marrie) Bekker

Hoofdopleiders GZ

Andere werkgroepen

Inhoudelijke werkgroepen gaan aan de slag met onderwerpen uit het programma APV. Voor de aansluiting Master-Gz zijn er vier werkgroepen. Hieronder vind je links naar de werkgroepen voor een omschrijving en verslagen.

Eerder Verworven Competenties (EVC)

Model Logistieke Aansluiting (MLA)

Lange Termijn Aanpak (LTA)