Lange Termijn Aanpak (LTA)

Wat is nodig voor een duurzame aanpak van de aansluiting tussen de Master- en de Gz-opleiding? In het Hoofdlijnenakkoord wordt aangegeven dat de betrokken partijen zich inzetten voor een directe aansluiting tussen de universitaire klinische master opleidingen en de vervolgopleiding tot gz-psycholoog.” De werkgroep gaat daarom aan de slag met vragen als: hoe zorg je voor een zo efficiënt mogelijke opleiding? Wat is het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie voor de opleiding en de zorg die psy-professionals kunnen leveren? Hoe werk je effectief samen met de verschillende partijen in de psychologische (vervolg)opleidingen? En wat betekent dat voor de inhoud van de opleidingen? Resultaat is een advies waarin deze en aanverwante vragen worden beantwoord.

Laatste nieuws

Samenstelling

prof.dr. A.H. (Agneta) Fischer

Voorzitter, lid Taskforce AMG

drs. H.H.W. (Hans) de Veen

Voorzitter, lid Taskforce AMG

dr. S. M. (Simone) de la Rie

LPO

R.W. (Ruben) Atteveld

Studenten beroeps-verenigingen

dr. H.E. (Helen) Bakker

Hoofdopleider Kind en Jeugd

prof.dr. H. (Hanna) Swaab

Gezamelijke HCO's

A. (Astrid) Brouwer MSc MBA

Beroeps-verenigingen

Drs. E.M. (Elske) van den Berg

Branche-organisaties

Prof.dr. A.A.C.M. (Guus) Smeets

Opleidings-rechtpersonen

A.R. (Anniek) Ratelband, MSc

Studenten beroeps-verenigingen (NVO)

Drs. C. (Corry) den Rooijen

Projectleider AMG

Andere werkgroepen

Inhoudelijke werkgroepen gaan aan de slag met onderwerpen uit het programma APV. Voor de aansluiting Master-Gz zijn er vier werkgroepen. Hieronder vind je links naar de werkgroepen voor een omschrijving en verslagen.

Eerder Verworven Competenties (EVC)

Selectie

Model Logistieke Aansluiting (MLA)