Update EVC – juni 2021

De werkgroep EVC heeft niet stilgezeten en de EVC procedure verder uitgewerkt. Er zijn eerder al vijf scenario’s aangemerkt om vrijstelling voor de Gz-BIG registratie te krijgen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep:

  1. een volledige vrijstelling
  2. vrijstelling via de EVC-route
  3. een eenjarige variant: vrijstelling van 1 jaar cursorisch onderwijs en 1 jaar praktijk
  4. vrijstelling half jaar cursorisch en half jaar praktijk
  5. vrijstelling gedeeltelijk (maximaal half jaar) cursorisch onderwijs, geen praktijk


Een uitbreiding van het vrijstellingenbeleid via een EVC-route biedt de mogelijkheid tot een verkort traject naar de Gz-BIG registratie. Voorop staat dat deze scenario’s de reguliere Gz-opleiding niet mogen belemmeren.

Criteria

Een kandidaat komt alleen in aanmerking voor een verkort traject als hij of zij aan een aantal criteria voldoet voor een praktijk- en cursorisch deel. Daarmee toont de kandidaat aan over de vereiste competenties te beschikken. Vervolgens kan besloten worden welk scenario het meest van toepassing is. De werkwijze is in het conceptadvies van de werkgroep uitgewerkt en zal uiteraard nog instemming moeten krijgen van diverse partijen.

In gesprek met verenigingen

Ondertussen zet de werkgroep vervolgstappen, waaronder het toetsen van een aantal aannames voor vrijstellingen bij de diverse verenigingen. Op 17 juni is overleg geweest met een afvaardiging van verenigingen, de VEN, VGT en VGCT. In een vruchtbare discussie Is consensus bereikt over hoeveel vrijstellingen waarschijnlijk verantwoord gegeven kunnen worden. Andere verenigingen worden nog benaderd om de procedure te bespreken.

Volgende stappen

In een later stadium, als de onderliggende documenten bekeken zijn, vindt besluitvorming plaats en wordt de uiteindelijke procedure opgenomen in het definitieve advies. De verwachting is dat dit in oktober zal zijn.