Kennisinfrastructuur

Op welke manier kunnen we kennis en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek beschikbaar maken? De werkgroep werkt hiervoor aan de inrichting van een Kennisinfrastructuur. Daarbij neemt de werkgroep ook een structuur mee om de uitkomsten van de projectgroep te kunnen borgen. Daarnaast werkt de werkgroep aan een centrale opleidings- en kennisbank en een visie op leven lang leren.

Samenstelling

prof.dr. T.K. (Theo) Bouman

Voorzitter, lid projectgroep DO&I

prof.dr. A. (Jos) de Keijser

Lid projectgroep, hoofdopleiders KP en PT

prof.dr. M.A.G. (Marcel) van Aken

Lid projectgroep, DSW

drs. B.J.A. (Beatrijs) de Leede

Projectleider Didactische ontwikkeling & instrumenten

Andere werkgroepen

Inhoudelijke werkgroepen gaan aan de slag met onderwerpen uit het programma APV. Voor het thema Visie & Infrastructuur zijn er vier werkgroepen. Hieronder vind je links naar de werkgroepen voor een omschrijving en verslagen.

Didactische Methoden

Toekomstbestendig opleiden en toetsen

Competentie-ontwikkeling opleiders