Update Kennisinfrastructuur – april 2021

Werkgroep Kennisinfrastructuur

De werkgroep heeft een conceptrapport geschreven over hoe een kennisinfrastructuur eruit zou kunnen zien. In die infrastructuur worden drie soorten kennis ondergebracht:

  1. Beleidsmatige kennis: hierbij gaat het vooral om beleidsdocumenten die centraal worden verzameld en geactualiseerd.
  2. Didactische kennis: dit betreft evidence-based kennis die wordt ontwikkeld en verspreid door een kennisinstituut met bij voorkeur een domeinspecifieke leerstoel.
  3. Vakinhoudelijke kennis: dat is de beroepsmatige kennis die psychologen tijdens hun studie en werk gebruiken en zelf ook weer voortbrengen.