Update Meetbaarheid – mei 2021

Werkgroep Meetbaarheid

De werkgroep Meetbaarheid wil een beperkt aantal meetinstrumenten ontwikkelen: voor opleidelingen, opleidingsinstellingen, praktijkopleidingsinstellingen en de daarbij behorende administratieve organisatie. Een belangrijk aandachtspunt is het meetbaar maken van de ontwikkelingsbereidheid: in hoeverre kan men zich aanpassen aan veranderingen.
Daarnaast denkt de werkgroep na over criteria die zichtbaar maken hoe instellingen zich kwalitatief onderscheiden, en waarmee ze dus boven het erkenningsniveau uitstijgen.
De werkgroep stemt binnenkort met andere groepen binnen het APV-programma af in hoeverre de plannen op elkaar aansluiten.