Update K&I – mei 2021

Werkgroep K&I

Common Eye heeft de werkgroep bijgepraat over de proeftuinen van TOP.
Naar aanleiding hiervan is gesproken over mogelijke samenwerking tussen grote en kleine praktijkopleidingsinstellingen, bijvoorbeeld in consortia of binnen regio’s. Door samen te werken kun je opleidingen efficiënter organiseren. Bovendien biedt samenwerking de mogelijkheid om adaptief te zijn en breed op te leiden. Maar hoe moet zo’n samenwerkingsverband er dan uitzien? En hoe breed wil je precies kunnen opleiden? De werkgroep formuleert een duidelijke definitie van ‘breedheid’ en werkt knelpunten en oplossingsrichtingen concreter uit.