Update AMG – april 2021

De taskforce volgt de voortgang van de verschillende werkgroepen op de voet, constateert dat er hard gewerkt wordt en dat de eerder overeengekomen deadlines nog steeds haalbare kaart zijn. De taskforce bespreekt mogelijke knelpunten en heeft in dat kader een vruchtbaar gesprek gehad met het LPO naar aanleiding van de zorgpunten die vanuit dit gremium op tafel kwamen. Het Capaciteitsorgaan, dat de raming van het aantal gz-opleidingsplaatsen verzorgt, verzorgde een presentatie om zijn werking toe te lichten en verder uit te diepen.
De komende weken zullen voor de leden van de taskforce in het teken staan van het bestuderen van de conceptadviezen van de verschillende werkgroepen, zodat ze daarna de betrokken stakeholders kunnen benaderen om draagvlak te creëren.

Het eerste advies heeft de taskforce overigens al ontvangen en besproken: de werkgroep KTA heeft de notitie zo goed als afgerond, en diverse betrokken partijen hebben hierop inmiddels gereageerd. Het idee van een pilot met een directe aansluiting heeft voet aan de grond gekregen en zal verder worden uitgewerkt.

Ook de contouren van de notities van de andere drie werkgroepen beginnen zich af te tekenen, al zijn die bij de een wat duidelijker dan bij de ander. Zo is het advies van de werkgroep selectie zo goed als afgerond met als belangrijk aandachtspunt het belang van de juiste kwantitatieve gegevens over studenten en gz-opleidingsplaatsen. Deze aantallen zijn namelijk van doorslaggevend belang voor de mate waarin en de manier waarop de verschillende partijen moeten selecteren. De werkgroep verwacht in april het advies aan de taskforce te kunnen sturen.

De werkgroep EVC buigt zich over vijf scenario’s die kunnen leiden tot een verkort traject naar gz-registratie, waarbij niet voorbij gegaan wordt aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. De werkgroep streeft ernaar om een zo efficiënt en effectief mogelijk systeem te ontwikkelen zonder dat deze de reguliere gz-opleiding frustreert. Deze werkgroep is ook van plan de notitie in april aan de taskforce te bezorgen.

De werkgroep lange termijn aanpak zal in de komende vergadering de eerste schets van een geïntegreerd curriculum met de beleidsmatige vragen die daaruit voortvloeien, bespreken. Gezien de reikwijdte en de omvang van het thema zal deze werkgroep de notitie later opleveren.