Update V&I – april 2021

Werkgroep Meetbaarheid

Via desk research ontwikkelt de werkgroep meetbaarheidscriteria voor de thema’s continuïteit, flexibiliteit, breedte van opleiden en transfer van theorie naar praktijk en terug. De verwachting is dat dit voor de thema’s flexibiliteit en breedte van opleiden het lastigst zal zijn.
TOP gaat een rol vervullen als toehoorder bij de werkgroep omdat zij alleen meedenken over toewijzing van opleidingsplaatsen.

Werkgroep OJ&S

De werkgroep heeft twee opdrachten: 

  1. een voorstel ontwikkelen voor hoe de huidige subsidieregeling kan worden vervangen door de aanpak zoals die voor de volwassenen geldt t.a.v. de subsidie van opleidingsplaatsen, en
  2. hoe kan breedheid van de opleiding over de sectoren worden geborgd, in het bijzonder t.a.v. jeugd.

Voor beide onderdelen zijn de knelpunten en eerste denkrichtingen voor oplossingen geformuleerd. De projectgroep bespreekt de komende tijd de belangrijkste eisen en knelpunten die de werkgroepen waar mogelijk clusteren en prioriteren. Daarna stelt de projectgroep vast welke punten worden onderbouwd met hulp van de werkgroepen.