Update Meetbaarheid – april 2021

Werkgroep Meetbaarheid

Via desk research ontwikkelt de werkgroep meetbaarheidscriteria voor de thema’s continuïteit, flexibiliteit, breedte van opleiden en transfer van theorie naar praktijk en terug. De verwachting is dat dit voor de thema’s flexibiliteit en breedte van opleiden het lastigst zal zijn.
TOP gaat een rol vervullen als toehoorder bij de werkgroep omdat zij alleen meedenken over toewijzing van opleidingsplaatsen.