Update K&I – april 2021

De werkgroep K&I praat met het capaciteitsorgaan over de langetermijnramingen en hoe om te gaan met actuele ontwikkelingen. Ook besprak de werkgroep andere studies, die mogleijk als voorbeeld kunnen dienen, bijvoorbeeld geneeskunde. De Gz-psycholoog en de psychotherapeut zijn de basisberoepen, zoals de basisarts, de tandarts, de apotheker). Vergeleken met onze opleidingen staat de master geneeskunde inclusief coschappen gelijk aan de master psychologie, inclusief de opleiding tot gz-psycholoog. In hoeverre gaat die vergelijking op, hoe werkt dat met bevoegdheden en wat leert ons dat? 

De werkgroep K&I en twee subwerkgroepen hebben gesproken over het borgen van voldoende professionals en over schaalgrootte en structuur van de opleidingen. Binnenkort stelt de werkgroep uitgangspunten op.