Bij het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) kom je allerlei begrippen en afkortingen tegen. Hieronder vind je een begrippenlijst met per begrip de omschrijving waarmee we binnen programma APV werken. De lijst is bedoeld voor de betrokkenen bij het programma, zoals leden van projectgroepen, werkgroepen en andere betrokkenen. De lijst wordt periodiek geactualiseerd op basis van informatie binnen en buiten het programma APV. Heb je vragen? Kijk dan in de lijst contactpersonen bij wie je terecht kunt.